سامانه چکاد چیست ؟ برای اینکه به طور دقیق تر با سامانه چکاد آشنا شوید باید ابتدا چک الکترونیک را به خوبی بشناسید. چک الکترونیک از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رونمایی شد و تمامی امکانات مانند صدور،تایید،انتقال و دریافت وجه چک به صورت دیجیتال انجام می شود. همانطور که گفته شد انجام کلیه عملیات های […]